Приказките на Стефи

Aвторски детски приказки

Категория: Детска приказка Page 2 of 4

Важните – част трета

Лора закрачила бавно по пътеката пред нея. От нищото изскочил октопод, който бил по-голям и от самия облак. Размахал страшните си пипала и посегнал към момичето. Тя обаче се плъзнала между краката му и побягнала. Тогава октоподът сложил едното си пипало на пътя й, а с друго се приготвил да я хване.

Важните – част втора

Лора точно се канела да мине под мечовете, когато човечетата изведнъж клекнали. При клякането се издал силен звук. Първоначално на нея ѝ се сторило много смешно, такъв голям дворец, а пък такива малки човечета за стражи и то каменни. Сега обаче въобще не ѝ било до смях.

Важните – част първа

Преди много години в град Карет живеели Важните. Това били деца, които подценявали всички останали и си мислели, че могат да се подиграват и да настъпват другите.

Мистериозната земя

Слончето смръщило поглед и с притеснение погледнало към образа си във водата. В същия миг то изкрещяло: - Аааа, бобър без опашка! Бобър с крила! Това не съм аз! Помощ! Звяр!

Как бебенцето Нуни откри своите играчки

Нуни внимателно се затъркаля по пода, за да види своето ново легло. Но то не му хареса! В него нямаше играчка, а то много искаше да има.

Page 2 of 4

Maintained by Dimitar Mitev