Приказките на Стефи

Aвторски детски приказки

Категория: Кратък разказ

Нямичко

- Какъв прекрасен ден! - възкликнало едно животно на име Нямичко. Казвало се така, защото го нямало. И затова не знаем какво е и защо го има, като го няма!

Душът с вода и синята гъба

Имало едно време един душ с вода и една синя гъба.

Page 2 of 2

Maintained by Dimitar Mitev