Душът с вода и синята гъба

Имало едно време един душ с вода и една синя гъба.